Wskaźnik MTTR z języka angielskiego Mean Time to Repair, czyli średni czas naprawy, a dokładniej średni czas od momentu wystąpienia awarii, do naprawy uszkodzonego urządzenia. Wskaźnik ten jest stosowany jako jeden z kluczowych wskaźników efektywności przez działy UR w przedsiębiorstwach. Przykładowe użycie wskaźnika MTTR:

Przykład: W firmie wystąpiły 4 awari, pierwsza trwała 2 godz., druga trwała 3 godz., trzecia 2 godz. i czwarta trwała 4 godz. Zatem MTTR wyniesie: 

MTTR =(2+4+2+4)/4= 3 godz.

Wskaźnik MTTF jest kolejnym z kluczowych wskaźników efektywności. Skrót MTTF po angielsku oznacza Mean Time to Failure, czyli średni czas do wystąpienia awarii. Wskaźnik ten jest liczony od początku eksploatacji urządzenia lub od ostatniej jego naprawy do powstania kolejnej awarii. Poniżej przykład na wyliczenie wskaźnika MTTF:

Przykład: Jedna z maszyn działała przez 300 godzin, miała jeden 10 godzinny przegląd i wystąpiły na niej 4 awarie trwające: 2, 4, 2, 4 godziny. MTTF wyniesie:

MTTF =((300-10)-(2+4+2+4))/(4+1)=278/5=55,6

Ostatnim przytoczonym w tym artykule wskaźnikiem jest MTBF (Mean Time Between Failure), czyli średni czas pomiędzy awariami. Działania przedsiębiorstw zawsze dążą do ograniczenia awarii do minimum, a co za tym idzie, do jak największej wartości wskaźnika MTBF. Wskaźnik ten ten jest traktowany jako suma wyżej wymienionych wskaźników, czyli wzór na MTBF to:

MTBF = MTTR + MTTF