Wszechstronne - Oprogramowanie CMMS Agility bardzo dobrze sprawdza się w wielu różnych branżach i typach działaności, począwszy od firm produkcyjnych, przez transport, a skończywszy na szpitalach.

Agility jest uniwersalnym systemem, którego nacisk położony jest na kluczowe problemy w zakresie zarządzania serwisem, dlatego sprawdza się w wielu branżach i formach działalności, wszędzie tam gdzie istnieje konieczność monitorowania stanu  maszyn i urządzeń. Wdrożenia w branży automotive, spożywczej, czy logistycznej potwierdzają atut uniwersalności systemu Agility.

CMMS Agility 9 Widget Dashboard

Prosty w użytkowaniu - System CMMS Agility jest bardzo prosty w obsłudze. Intuicyjny interfejs powoduje, że szkolenie pracowników i wdrożenie jest bardzo krótkie.

Zaawansowana funkcjonalność systemu wspiera użytkownika na każdym poziomie obsługi. Odpowiedni zakres informacji jest dostarczany pracownikowi we właściwy sposób, włączając w to graficzne przedstawienie kluczowych wskaźników odświeżanych dynamicznie. Ekran główny zawierający konfigurowalne dashboardy można dostosować do potrzeb każdego indywidualnego użytkownika systemu. Dzięki temu wszystkie niezbędne pracownikowi dane są zawarte na ekranie głównym.

  • Wysoka konsekwencja w sposobie nawigacji oznacza, że interfejs użytkownika jest taki sam dla całego systemu;
  • KPI może być skonfigurowane na głównym ekranie systemu dając bieżący obraz głównych statystyk związanych z działanością służb remontowych;
  • Szybkie filtrowanie, sortowanie i ustawianie kolejności kolumn.

Niedrogi - Dzięki wysokiemu dopasowaniu systemu do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa, koszt wdrożenia oprogramowania Agility stanowi ułamek kosztów innych nadmiernie rozbudowanych systemów EAM / CMMS.

  • Atrakcyjne sposoby licencjonowania bazujące na liczbie jednoczesnych użytkowników systemu;
  • Niskie koszty wdrożenia,
  • Niskie koszty szkolenia użytkowników systemu Agility,
  • Korzystna oferta abonamentowa przy instalacji systemu na naszych serwerach.

Mobilny - Bezpośrednio przydziela zadania i zlecenia pracy technikom w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje urządzenia przenośne używając GPRS, sieć radiową lub synchronizację poprzez stację dokującą.

System CMMS Agility może być używany przez każdego, kto pracuje na komputerze PC lub innym urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Jest to proste, efektywne i oszczędne rozwiązanie. Umożliwia zarządzanie przeglądami i zleceniami prac planując je w sposób bardziej efektywny. Zewnętrzni pracownicy, podwykonawcy i kontrahenci mogą dostarczać i otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym w trakcie wykonywania prac, a to oznacza szybszą obsługę serwisową.

Bezpieczny - Logowanie do systemu poprzez unikalny login i hasło oraz protokół HTTPS.

  • Zastosowanie szyfrowanego protokołu oraz innych zabezpieczeń uniemożliwiają jakikolwiek nieuprawniony dostęp do systemu;
  • Istnieje możliwość przypisania uprawnień do poszczególnych funkcji systemu oraz obiektów.
  • Rozbudowany system konfiguracji zabezpieczeń konta użytkownika przed nieautoryzowanym logowaniem.

Integrowalny - Możliwe integracje z innymi systemami, np. klasy ERP.

System EAM / CMMS Agility został stworzony do współpracy z innymi systemami w firmach. Integracja jest niezbędna jeżeli w firmie działa kilku różnego rodzaju systemów zarządzających. Kluczowa jest współpraca systemów i wymiana danych między nimi. Znacząco przyspieszy to pracę przedsiębiorstwa oraz pozwoli w pełni kontrolować wydatki, czy gospodarkę maagazynową firmy.