Wybór nowego systemu CMMS dla firmy jest zawsze wymagające, nie ważne czy już korzystamy z jakiegoś systemu i mamy doświadczenie, czy też jest to nasz pierwszy raz. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki proponujemy analizę naszego poradnika " Kluczowe 10 pytań". Pozwoli on wam na przejście przez proces wyszukania i selekcji rozwiązania w 4 kluczowych fazach. Odpowiedzi na nasze 10 pytań udzielone przez zainteresowane osoby w waszej organizacji pozwolą na określenie odpowiednich, specyficznych potrzeb i wybór odpowiedniego optymalnego systemu CMMS.

4 fazy selekcji prezentujemy w 4 kolorach:

OKREŚLENIE WYMAGAŃ
WYBÓR DOSTAWCY
WDROŻENIE SYSTEMU
WSPARCIE I DALSZY ROZWÓJ
1
DLACZEGO POTRZEBUJESZ SYSTEMU CMMS?
CO SKŁANIA CIĘ DO POSZUKIWANIA SYSTEMU CMMS?
Czy potrzebujesz lepiej rozumieć i panować nad przerwami w produkcji lub lepiej kontrolować zapasy części zamiennych? Czy problemem są wypadki w pracy? Może Wasz nowo pozyskany klient planuje przeprowadzać regularne audyty w Waszej firmie? Najczęściej jest wiele czynników, które nas motywują do poszukiwania dobrego systemu. Ich dobre zrozumienie to podstawa do osiągnięcia zakładanych celów.
2
CZEGO OCZEKUJESZ OD SYSTEMU CMMS?
PLANOWANIE? RAPORTOWANIE? POMIAR KWE? AUDYTY?
Na rynku jest dostępnych ponad 200 systemów CMMS, dlatego aby wybrać optymalny, Ty i Twoja firma musicie zdefiniować, czego oczekujecie od systemu. Czy potrzebujesz sprawnie zarządzać zleceniami pracy, zapasami części zamiennych, zakupami, pracownikami (w tym ich certyfikatami, uprawnieniami, szkoleniami). Spróbuj zebrać pełną listę swoich wymagań i przeanalizuj pod ich kątem dostępne systemy CMMS.
3
KTO BĘDZIE WDRAŻAŁ I ZARZĄDZAŁ?
UCZESTNICTWO ZARZĄDU I WYBÓR LIDERÓW SYSTEMU
Kluczowym czynnikiem sukcesu projektu jest zaangażowanie zarządu; system wymaga poniesienia nakładów i zaangażowania zasobów aby móc efektywnie i szybko zacząć pracować i zwracać zainwestowane środki. Projekt wymaga także wyznaczenia liderów systemu (inżynierowie, służby IT), którzy będą zainteresowani funkcjonowaniem i rozwojem projektu.
4
DOSTAWCY SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA
SKONFRONTUJ SWOJE OCZEKIWANIA Z POTENCJALNYMI DOSTAWCAMI
Skoro masz sprecyzowane wymagania, możesz łatwo zidentyfikować dostawców je spełniających. Twoje poszukiwania mogą także wykreować dodatkowe wymagania np. usługi hostingowe czy rozwiązania mobilne. Poniższe pytania pozwolą Ci zdefiniować krótką listę potencjalnych dostawców systemu.
5
CZY PRODUKT JEST PROSTY W UŻYCIU?
ŁATWE W UŻYCIU SYSTEMY SZYBCIEJ ZAADAPTUJEMY DO NASZYCH WYMAGAŃ I SZYBCIEJ UZYSKAMY ZWROT NAKŁADÓW
Wiele systemów CMMS jest zbyt skomplikowanych. Im prostszy system, tym szybciej będzie zaadaptowany do naszych potrzeb. Wybrany system powinien mieć dobrze zaprojektowane, proste ekrany zawierające tylko informacje właściwe dla danego użytkownika np. osoba zgłaszająca problem, firma serwisowa czy pracownik utrzymania ruchu.
6
CZY DOSTAWCA JEST PEWNY?
INWESTYCJA W SYSTEM TYPU CMMS JEST POCZĄTKIEM DŁUGOFALOWYCH RELACJI
Wybrany system będzie miał wpływ na Twoją pracę. Zatem to ważne aby wybrać dostawcę, z którym będziesz współpracował. Powinien to być stabilny i doświadczony partner, który zapewni serwis także po okresie początkowego uruchomienia systemu.
7
CMMS A INNE SYSTEMY W FIRMIE?
INTEGRACJA SYSTEMÓW W FIRMIE OSZCZĘDZI CZAS I PIENIĄDZE
Wasza organizacja na pewno ma lub planuje wdrożyć inne systemy. Kluczowe jest aby móc zintegrować nowy CMMS z tymi systemami. Efektem będzie automatyzacja przepływu informacji biznesowej a zatem oszczędność czasu i pieniędzy.
8
SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU?
DOBRE PRZESZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW = SZYBSZY ZWROT NAKŁADÓW
Skoro ponosisz nakłady na nowy system zadbaj o to, by szybko uzyskać zwrot z inwestycji (ROI). Dobre przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu daje im wiedzę w zakresie jego wykorzystania, ale także generuje ich zainteresowanie i akceptację dla wdrożonego rozwiązania.
9
JAK DZIAŁA WSPARCIE?
SZYBKIE ROZWIĄZYWANIE WAŻNYCH KWESTII
Nowy, właśnie wdrożony system zawsze generuje pytania i kwestie, które wymagają rozwiązania. Twój dostawca CMMSa musi zapewnić wsparcie, aby odpowiadać na pojawiające się pytania i rozwiązywać problemy tak szybko jak to możliwe.
10
PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU?
TWOJA FIRMA SIĘ ZMIENIA – SYSTEM WYMAGA ROZSZERZENIA I ZMIAN
Żadna organizacja nie stoi w miejscu. Technologia, ludzie, infrastruktura, techniki produkcji zmieniają się, adaptują, ulepszają. Wybierz dostawcę systemu, który rośnie i zmienia się z Tobą oraz dzieli się doświadczeniem, udziela porad.